Dịch vụ bảo hành

Điều kiện được bảo hành đồng hồ:

- Máy chạy bị đứng không rõ nguyên nhân, máy bị vô nước do lỗi kỹ thuật. 

- Chỉ bảo hành bộ máy bên trong như sửa chữa, thay thế mới cho những linh kiện bên trong, không thay thế bằng một đồng hồ khác. 

- Thay pin trong thời hạn bảo hành 

- Bảo hành chỉ có giá trị khi đồng hồ có thẻ/ sổ bảo hành chính thức và có điền chính xác, đầy đủ thông tin như: mã đồng hồ, nơi bán, ngày mua, dấu của nhà phân phối chính thức và phải còn trong thời hạn bảo hành quy định. 

- Thời gian bảo hành được tính từ ngày mua có ghi trên thẻ/sổ bảo hành.

Điều kiện không được bảo hành:

- Không bảo hành tuổi thọ pin 

- Không bảo hành cho những hậu quả gián tiếp trong việc sử dụng đồng hồ không đúng cách của người sử dụng 

- Không bảo hành cho đồng hồ đã bị sửa chữa tại những nơi không phải chính hãng. 

- Không bảo hành cho phần bên ngoài như: vỏ, kính, dây, hột… Các phần bên ngoài được sửa chữa có thu phí với sự đồng ý của khách hàng.