Tất cả bài viết

  • NHỮNG NỐT NHẠC ĐEN TRẮNG DƯỚI ĐÊM TRĂNG

    NHỮNG NỐT NHẠC ĐEN TRẮNG DƯỚI ĐÊM TRĂNG

    Ngày:11/08/2020 lúc 10:26AM

    Cùng xuất hiện trong bộ sưu tập Automatic, nhưng KC50917001 và KC50917005 mang 2 màu sắc đối lập, thế mà tổng thể có thể coi đó là cặp đôi quyền lực và sang trọng.Chức năng Moonphase đối với KC50917001 là...