Tất cả bài viết

  • CỖ MÁY THỤY SĨ CHO NỮ TÂN BINH

    CỖ MÁY THỤY SĨ CHO NỮ TÂN BINH

    Ngày:16/09/2020 lúc 17:21PM

    “Đó là chiếc đồng hồ mặt tròn” ở lần đầu liếc nhìn, đơn giản như vậy nhưng nhìn kĩ hơn, nhìn lâu hơn, 06-7230N.04.001 lại có những đường nét riêng biệt của chính nó.Kim giây màu đỏ cùng với logo...