Tất cả bài viết

  • CHIẾC TÀU HOÀN MỸ

    CHIẾC TÀU HOÀN MỸ

    Ngày:16/09/2020 lúc 17:16PM

    Nằm trong Ladies Flagship Lady, chính tên gọi của bộ sưu tập đã mang đến cảm giác gần gũi với biển cả.Các chi tiết từ kim phát quang đến vạch chỉ giờ phủ màu trắng được thiết kế rất tinh...