Tất cả bài viết

  • XANH LÁ CHƯA BAO GIỜ BỊ XA LÁNH

    XANH LÁ CHƯA BAO GIỜ BỊ XA LÁNH

    Ngày:16/09/2020 lúc 16:34PM

    Có một khoảng thời gian, cách đây không lâu, khi đó màu xanh lá vẫn còn rất hiếm xuất hiện trên những thiết kế của đồng hồ; nhưng giờ đây nó lại có chỗ đứng riêng khá vững như cách...